بوش ته میل لنگ شرکت سایپا

SAIPA-Tail crank BUSH

دسته بندی محصول:  قطعات موتور خودرو

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
این قطعه مانع از تاب برداشتن، خط افتادگی روی میل لنگ، ترک میل لنگ، پیچیدگی میل لنگ، ساییدگی میل لنگ می باشد و همینطور قادر بر کاهش فشار بر میل لنگ روغن نیز می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
295000
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
871500
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
80500
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
508500
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
460000
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
487000
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
367000
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
670000
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  5 عدد
45000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
15500
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
16000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
3000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
45000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
16500
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
60000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
70000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
45000
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
3,600 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  5 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  2 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  5 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
130,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...