فونو استاپ دوو عایق صدای کف ساختمان

Fonostop duo

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق صوتی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
عایق صدا به صورت رول جهت جلوگیری از انتقال صداهای ضربه از کف ساختمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
72000
پایدار انرژی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
12000
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
آمیتیس کیمیا نوآور
حداقل سفارش  60 متر مربع
150
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 متر مربع
5000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
12000
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  1 متر مربع
67500
پایدار انرژی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
620000
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
65000
پایدار انرژی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
24000
پایدار انرژی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بهینه تجارت ابرار
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر مربع
94000
پایدار انرژی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...