سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

Aviation Kerosen Jet fuel colonial Grade 54,A1, TS1

دسته بندی محصول:  سوخت جت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
از جمله سوخت های جت، روغن پاروفین بدون سرب یا Jet-A و Jet-A1 شبیه به گازوئیله است یا Jet-B (مخلوط نفت – کروزن) که اشتعال پذیرتر است و فقط در هوای بسیار سرد جایگزین Jet-A می شود.


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...