منسوجات نبافته - ترموفیوز ( THERMO FUSE )


قیمت:   22000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
منسوجات نبافته - ترموفیوز

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  320 کیلوگرم
8,500 تومان
حداقل سفارش  320 کیلوگرم
8,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  400 کیلوگرم
6,000 تومان
حداقل سفارش  400 کیلوگرم
6,000 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  240 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  480 کیلوگرم
9,500 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
800 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
800 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  320 کیلوگرم
20,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...