ملات سبک (دبکو ملات)

Light mortar(debco mortar)

دسته بندی محصول:  ترکیبات بتون و ترکیبات ملات

قیمت:   5000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
انواع ملات سبک تولیدی دبکو ملات سبک نانویی ملات سبک ضدآب ملات سبک عایق حرارتی ملات سبک عایق صوتی ملات سبک پوشش ضدحریق ملات سبک بام ملات سبک کف ملات سبک قطعه سازی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
تماس جهت قیمت
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25
تماس جهت قیمت
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
همگرایان تولید
حداقل سفارش  20
25000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100
8000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
5000
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100
2500
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
حداقل سفارش  25
9,000 تومان
حداقل سفارش  10
60,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000 تومان
حداقل سفارش  20
45,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  20
400,000 تومان
حداقل سفارش  10
6,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,000 تومان
حداقل سفارش  20
3,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...