چشم ببری ترافیکی DAS-106

دسته بندی محصول:  گل میخ جاده

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
چشم ببری ترافیکی DAS-106 چشم ببری ترافیکی، دارای یک لنز محدب می باشد که قدرت انعکاس نور بالایی دارد.. جهت جداسازی مسیر وکاهش سرعت،بازتاب نور بسیارعالی درمحل هایی با نور بسیارکم طراحی شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
100000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
8500
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
35000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
32000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
100000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
115000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
8000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
22000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
10000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
1800000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  24 عدد
22000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
20000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
2000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
2500
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
50000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
20000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
10000
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
ایمن ترافیک کالا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...