کنسانتره انار با کیفیت صادراتی

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

قیمت:   8,500 - 9,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تولید، فروش و صادرات کنسانتره انار با درصد رنگ بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  265 کیلوگرم
3,200 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
10,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  220 کیلوگرم
3,000 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  230 کیلوگرم
1,700 - 1,900 تومان
حداقل سفارش  265 کیلوگرم
4,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  230 کیلوگرم
3,000 - 4,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...