ترمومتر تفنگی غیر تماسی 550 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ترمومتر تفنگی غیر تماسی 550 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دماسنج غیر تماسی سنجش پرتو فرو سرخ رنج دمایی از -30 تا 550 قابلیت انتشار قابل تنظیم زمان اندازه گیری کوتاه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1305000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4500000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
310000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
105000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
110000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
650000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
360000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
306000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1940000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
2561000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 عدد
550000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
228000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
105000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
450000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
550000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
420000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1100000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
1000
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...