لیزر پرتوان فیزیوتراپی آسا ASA Hiro 3

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لیزر پرتوان فیزیوتراپی آسا ASA Hiro 3 ، دستگاه لیزر درمانی مدل هیرو 3.0 ایتالیا با حداکثر توان 3 کیلو وات و توان میانگین 10.5 وات کاملترین در زمینه مدیریت درد توسط نوآوری پزشکی آرتیمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
645000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
148000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
869000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
304000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
167000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
7800000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
6500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
2061000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
375000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
140000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1500000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
162000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
126000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
479000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
362000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
276000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
158000
هما ویژن طب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...