لیزر پرتوان فیزیوتراپی SH1 آسا

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
لیزر پرتوان فیزیوتراپی SH1 آسا ، لیزر درمانی ASA با نام تجاری HITERaPIA ساخت ایتالیا تنها لیزر ND:YAG فیزیوتراپی دنیا با بیشترین عمق نفوذ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
140000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
2500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
426000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
869000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
2850000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
700000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
13000000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
348000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
7500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
479000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
162000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
7800000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
1318000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
1950000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...