آزمایش تعیین حد انقباض خاک

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
آزمایش تعیین حد انقباض خاک حد انقباض درصد رطوبتی است که خاک کمتر از آن مقدار رطوبت داشته باشد در اثر تبخیر آن کاهش حجمی رخ نمی دهد با استاندارد ASTM D 472 , BS 1377 2


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
427000
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
280000
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
436000
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
0
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
290800
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
فرادید آداک گستران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 گرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...