ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK)

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ترمومتر تفنگی 920 درجه هلدپیک (HOLD PEAK) دما از -50 ال 920 درجه با قابلیت انتشار قابل تنظیم و زمان اندازه گیری کوتاه و وزن پایین دارای لیزر جهت افزایش دقت در هدف گیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
6990000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
950000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
550000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
2691000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
228000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
550000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
120000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
3286000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
650000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
306000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
480000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
4500000
مهرکانازصنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
500000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
650000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
576000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
680000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
105000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
310000
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...