مدیریت قراردادها پیام گستر

Contract Management

دسته بندی محصول:  نرم افزار کامپیوتر

قیمت:   327000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ایجاد انواع قراردادهای مرتبط بامشتری و سیاست گذاری الزام به داشتن و یا تمدید قرارداد با قابلیت گزارش گیری و مشاهده سوابق مرتبط

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
150000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
700000
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر
حداقل سفارش  1 عدد
850000
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر
حداقل سفارش  1 عدد
6000000
اخوان محاسب جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5590000
دیبا پردازش
حداقل سفارش  1 عدد
950000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر
حداقل سفارش  1 عدد
35000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
7800000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
50000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
45000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
570000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
85000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
2000000
اخوان محاسب جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
625000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
سامانه های بعد پنجم
حداقل سفارش  1 عدد
155000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
290000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 عدد
750000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
457,800 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
686,700 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,343,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
545,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
381,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,758,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
490,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
196,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
490,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
577,700 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
109,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
959,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
436,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
218,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
763,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...