سنسور فشار ضد انفجار ایتالیایی NOVA FIMA

دسته بندی محصول:  سنسور های فشار

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سنسور فشار ضد انفجار ایتالیایی NOVA FIMA یا کنترلر فشار نوا فیما مدل SX18 ، در گسنره های متفاوت با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر دارای حساسیت بالا ارایه توسط شرکت مهندسی جی ای تی کو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
1000000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
949999
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
مهندسی بازرگانی جی ای تی کو


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...