سی پی یو Dual core اینتل CPU

دسته بندی محصول:  پردازنده کامپیوتر (CPU)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1   عدد
2,370,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
6,970,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
9,500,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
3,600,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
4,870,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
3,198,720 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
13,494,600 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
6,747,300 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
8,543,010 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
1,900,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
6,747,300 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
6,500,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
1,400,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
3,890,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
11,200,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
1,520,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1   عدد
7,930,000 تومان
کاوش پردازان برسا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1   عدد
63,000 تومان
حداقل سفارش  1   عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  1   عدد
0 - 0 تومان
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
45,500 تومان
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1   عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...