پروفیل های سیلیکونی صنعتی با مقاومت حرارتی و انعطاف پذیری بالا

دسته بندی محصول:  آب بند

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پروفیل های سیلیکونی صنعتی با مقاومت حرارتی و انعطاف پذیری بالا تولید انواع قطعات سیلیکونی صنایع پزشکی و دندانپزشکی و سایر صنایع


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مکعب
تماس جهت قیمت
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر مکعب
730
کالای مسعود
حداقل سفارش  10 متر مکعب
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
10000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  3 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر مکعب
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  20 متر مکعب
2000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
40000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  4 متر مکعب
40000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
تماس جهت قیمت
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
40000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
20000
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
50,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
40,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...