درمان و دفع سنگ کلیه

دسته بندی محصول:  تشخیص و درمان درد

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
درمان و دفع سنگ کلیه و مجاری ادراری، در بخش اورولوژی بیمارستان صارم این سنگها می توانند در 4 قسمت از سیستم ادراری قرار گیرندمانند کلیه، حالب، مثانه و مجرای ادرار قرار بگیرند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
اینفوسلامت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز پوست و مو دکتر سینا صفائی
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر محی الدین فصیحی هرندی
حداقل سفارش  1 نفر
120000
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز جامع توانبخشی آرمان
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز پوست و مو دکتر سینا صفائی
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
پارس مدار آسیا
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر محی الدین فصیحی هرندی
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
اینفوسلامت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز جامع توانبخشی آرمان
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مژگان سادات دادگر (متخصص زنان و زایمان)
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
مرکز جامع توانبخشی آرمان
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
دکتر مهرداد محمدپور


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 نفر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...