گلیسرین صنعتی ایرانی

(99% ) industrial glycerin

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

قیمت:   12300 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گلیسرین خام یک مایع به رنگ قهوه ای تیره و ویسکوز میباشد. این فراورده محصول عملیات ترنس استریفیکشن روغن های خام خوراکی می باشد. جهت کاربرد این محصول عملیات تصفیه بر روی آن صورت می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
37000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19700
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
69000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
194000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7300
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
6800
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  180 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
39,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
145,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...