گلیسرین صنعتی ایرانی

(99% ) industrial glycerin

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

قیمت:   25000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گلیسرین خام یک مایع به رنگ قهوه ای تیره و ویسکوز میباشد. این فراورده محصول عملیات ترنس استریفیکشن روغن های خام خوراکی می باشد. جهت کاربرد این محصول عملیات تصفیه بر روی آن صورت می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14900
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12900
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
12300
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
اکسین شیمی توس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
23500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6000
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
348000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
29000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
23500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
37000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
222500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15700
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12000
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
154800
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8500
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
78400
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
35,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 51,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
38,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,400 - 11,400 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
6,300 - 7,300 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
7,200 - 7,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
39,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
2,300 - 3,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
28,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
51,000 - 53,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
17,000 - 17,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...