دستگاه بارکد خوان مدل 001 آواسیس Avasys

دسته بندی محصول:  اسکنر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
دستگاه بارکد خوان مدل 001 آواسیس Avasys، نوع اسکنر: لیزری با پایه ،سرعت اسکن: 40 اسکن در ثانیه ،فاصله خواندن:30 سانتی متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتون
1860000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
500000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
3900000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
9000000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
97500000
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 کارتون
1000000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
2900000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
1250000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
1390000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
2100000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
400000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
500000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
400000
نگین پویش
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
600000
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 کارتون
880000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 کارتون
6000000
نگین پویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  30 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کارتون
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...