رادیو میکروتیک Metal 5SHPn

دسته بندی محصول:  تجهیزات شبکه های بیسیم

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
میکروتیک Metal 5SHPn توان خروجی 1300 میلی وات ضد آب مناسب برای AP . PtP . CPE

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
10000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
22000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
4500000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
680000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
1620000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
980000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
45000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
5000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
35000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 قطعه
25000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
5000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
60000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
95000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
350000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
4000000
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 قطعه
1920000
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
کلینیک تخصصی فیبر نوری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...