اطلاعات تماس

تلفن
0511-8444179
فکس
0511-8444180
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-بلوار تلویزیون (شهید منتظری)، نبش شهید منتظری7، مجتمع ساپکو و سازندگان، طبقه هشتم

درباره

خدمات مهندسی در زمینه بازرسی تولید قطعات خودرو

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...