اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
061-32223737
موبایل
09161183894
فکس
061-32224747
آدرس

شرکت: ایران-خوزستان-اهواز-خیابان آزادگان - حد فاصل آهنگری و رستگاری - ساختمان ابریشم - شماره 32 .- کدپستي 6164855191

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...