اطلاعات تماس

تلفن
011-34615218~19
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-مازندران-بهشهر-روستای زاغمرز یکه توت - کوچه پیروزی

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
در حال ارسال اطلاعات...