اطلاعات تماس

تلفن
021-88088511 الي 2
فکس
021-88579087
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-شهرک قدس- خیابان ایران زمین- جنب سینما کانون قدس- کدپستي 1465813161

مشخصات

ماهیت
سازمان ها و ادارات دولتی

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...