اطلاعات تماس

تلفن
035-32553283
فکس
035-32553471
آدرس

کارخانه: ایران-یزد-مهریز-شهرک صنعتی مهریز - خیابان زنبق1 - پلاک 325 .

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...