تماس با فروشنده
لوگو شرکت دکوراسیون زمانی

دکوراسیون زمانی

نام مدیر : سعید زمانی

اطلاعات تماس دکوراسیون زمانی

وب سایت وب سایت decor-zamani.ir
تلفن تلفن 021-65321073
موبایل موبایل 09123161966
فکس فکس 021-89784521
تلفکس فکس
آدرس آدرس

فروشگاه: ایران-تهران-شهریار-شهرک وائین - بعثت 3 - پلاک 24

مشخصات دکوراسیون زمانی

نام تجاری
ماهیت سایر
نوع سهامی خصوصی
سال تاسیس
شماره ثبت

سایر زمینه های فعالیت

فروشگاه دکوراسیون زمانی ارائه دهنده محصولات دکوراسیون داخلی ساختمان از برندهای مطرح داخلی و خارجی شامل انواع سقف کاذب - دیوارپوش - کفپوش و ابزارهای دکوراتیو
آخرین بروزرسانی : 1396/03/17

محصولات و خدمات

18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1
180,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
41,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 2 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 کارتن
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
15,500 تومان
حداقل سفارش : 1
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
26,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
68,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
246,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
42,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
58,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
26,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
359,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
54,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
38,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
47,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
29,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
21,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
210,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
700,000 تومان
حداقل سفارش : 1 قطعه
26,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
15,500 تومان
حداقل سفارش : 4 متر مربع
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
31,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
52,000 تومان
حداقل سفارش : 1 متر
18,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
100,000 تومان
حداقل سفارش : 1 قطعه
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 قطعه
27,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 قطعه
8,000 تومان
حداقل سفارش : 1 کارتن
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
23,000 تومان
حداقل سفارش : 214 سانتیمتر
200,000 تومان
حداقل سفارش : 1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1
210,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
642,000 تومان
حداقل سفارش : 1 قطعه
5,500 تومان
حداقل سفارش : 1 بسته
12,000 تومان
حداقل سفارش : 1 شاخه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش : 1 قطعه
در حال ارسال اطلاعات...