تماس با فروشنده
لوگو شرکت دکوراسیون زمانی

دکوراسیون زمانی

نام مدیر : سعید زمانی

اطلاعات تماس دکوراسیون زمانی

وب سایت وب سایت decor-zamani.ir
تلفن تلفن 021-65321073
موبایل موبایل 09123161966
فکس فکس 021-89784521
تلفکس فکس
آدرس آدرس

فروشگاه: ایران-تهران-شهریار-شهرک وائین - بعثت 3 - پلاک 24

مشخصات دکوراسیون زمانی

نام تجاری
ماهیت سایر
نوع سهامی خصوصی
سال تاسیس
شماره ثبت

سایر زمینه های فعالیت

فروشگاه دکوراسیون زمانی ارائه دهنده محصولات دکوراسیون داخلی ساختمان از برندهای مطرح داخلی و خارجی شامل انواع سقف کاذب - دیوارپوش - کفپوش و ابزارهای دکوراتیو
آخرین بروزرسانی : 1396/03/17

محصولات و خدمات

کاغذ دیواری سوهو کد 5561
کاغذ دیواری سوهو کد 5568
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست 24سانتی آبی
کاغذ دیواری سوهو کد 6004
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد R606
کاغذ دیواری سوهو کد 6011
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S554
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد P908
کاغذ دیواری سوهو کد 5582
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S461
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B403
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد P384
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست S901
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H345
کاغذ دیواری سوهو کد 6006
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S521
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S531
کاغذ دیواری سوهو کد 5563
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد HA255
کاغذ دیواری سوهو کد 6010
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H 491
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست R927
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H00
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S807
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد T725
کاغذ دیواری سوهو کد 6009
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S331
دیوارپوش و سقف کاذب اذارن پلاستیک کد B155
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد P385
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست 24 سانتی سفید
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B507
کاغذ دیواری سوهو کد 6012
کاغذ دیواری سوهو کد 5577
کاغذ دیواری سوهو کد 5581
دیوارپوش و سقف کاذب اذارن پلاستیک کد F404
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H144
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B443
کاغذ دیواری سوهو کد 6005
کاغذ دیواری سوهو کد 8130
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B352
کاغذ دیواری سوهو کد 5586
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B154
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H322
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد R391
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B497
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S244
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد E794
کاغذ دیواری سوهو کد 5579
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H 838
کاغذ دیواری سوهو کد 5560
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H926
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S457
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست 24سانتی صورتی
کاغذ دیواری سوهو کد 5555
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد K112
کاغذ دیواری سوهو کد 6014
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H424
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست سفید ساده
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S623
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H 434
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست B138
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد H434
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H323
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست S525
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B413
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S541
کاغذ دیواری سوهو کد 6003
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست S127
کاغذ دیواری سوهو کد 5575
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S124
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد R737
کاغذ دیواری سوهو کد 5546
ابزار گلویی CM-510 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
گل سقف مدور R-002 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذارن پلاستیک کد S141
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S118
ابزار گلویی CF-903 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
کاغذ دیواری سوهو کد 6008
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست سفید با نوار طلائی
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست S184
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد B152
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S791
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H838
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد R605
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B442
کاغذ دیواری سوهو کد 6000
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد R608
کاغذ دیواری سوهو کد 5566
کاغذ دیواری سوهو کد 5584
کاغذ دیواری سوهو کد 6013
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B402
کاغذ دیواری سوهو کد 5545
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B401
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H434 آبی
دیوارپوش و سقف کاذب اذارن پلاستیک کد S121
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S552
کاغذ دیواری سوهو کد 5562
کاغذ دیواری سوهو کد 5553
کاغذ دیواری سوهو کد 6007
کاغذ دیواری سوهو کد 5565
کاغذ دیواری سوهو کد 5585
کاغذ دیواری سوهو کد 5564
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست سفید براق
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد H555
کاغذ دیواری سوهو کد 5571
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد E134
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد V182
تایل اکوستیک معدنی آذران103
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست R 927
کاغذ دیواری سوهو کد 5544
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد H351
تایل اکوستیک معدنی آذران101
اذران در نمایشگاه
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست H413
پارکت کرنو سوئیس
دیوارپوش و سقف کاذب اذارن پلاستیک کد S142
کتیبه دیواری W-401 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S431
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B138
گل سقف مدور R-004 ابزار گلوئی (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد B153
آذران کامپوزیت ابزار سطح صاف CF-901
کتیبه دیواری (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) W-402
تایل اکوستیک معدنی آذران104
کاغذ دیواری سوهو کد 5570
کاغذ دیواری سوهو کد 5576
گل سقف مدور پلی یورتان آذران کامپوزیت R-006
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد H322
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد R911
گل سقف مدور R-003 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
تایل اکوستیک معدنی آذران102
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کدB156
ابزار گلویی CM-660 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S504
ابزار سطح صاف CF-904 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
تایل اکوستیک معدنی آذران001
ابزار سطح صاف پلی یورتان آذران کامپوزیت CF-945
ابزار سطح صاف پلی یورتان آذران کامپوزیت CF-001
پارکت فیس وود مستر
دیوارپوش و سقف کاذب هلان پلاست R606
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کدS241
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S453
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-120
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد R372
تایل اکوستیک معدنی آذران106
کاغذ دیواری سوهو کد 5580
کاغذ دیواری سوهو کد 5578
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S334
کاغذ دیواری سوهو کد 5567
ابزار گلویی CM-911 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد S910
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-870
گل سقف مدور پلی یورتان آذران کامپوزیت R-005
گل سقف مدور R-001 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
زیرستون (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) کد CU-011
کاغذ دیواری سوهو کد 5559
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کدB441
ابزار سطح صاف CF-914 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد H234
ابزار سطح صاف پلی یورتان آذران کامپوزیت CF-102
کاغذ دیواری سوهو کد 5573
دکوراسیون اداری آذران پلاستیک
کاغذ دیواری سوهو کد 5569
تایل اکوستیک معدنی آذران105
ابزار گلویی CM-105 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
تایل آکوستیک آذران
کاغذ دیواری سوهو کد 5574
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) ابزار سطح صاف CF-905
دیوارپوش طرح سنگ پلی یورتان آذران کامپوزیت CC-215
کاغذ دیواری سوهو کد 5572
دیوارپوش و سقف کاذب اذران پلاستیک کد H423
ابزار گلوئی (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)CM-545
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد s151
پانل pvc آذران پلاستیک
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) ابزار دکوراتیو D-101
گل سقف لوزی L8-109 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
نرده پلی یورتان آذران کامپوزیت B-054
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-655
ابزار دکوراتیو پلی یورتان آذران کامپوزیت D-111
تایل اکوستیک معدنی usg طرح کراس فیشر (Cross Fissured)
ابزار گلوئی(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) CM-520
دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی اذران پلاستیک کد R222
ابزار گلویی CM-910 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ابزار گلویی CM-915 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
دیوارپوش و سقف کاذب آذران پلاستیک کد R114
سنگ مصنوعی کورین
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-170
ابزار قرنیز پلی یورتان آذران کامپوزیت G-015
ابزار سطح صاف پلی یورتان آذران کامپوزیت CF-106
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-020
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) ابزار دکوراتیو S-013
ابزار گلویی (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)CM-650
ابزار گلویی CM-925 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-808
ابزار سطح صاف پلی یورتان آذران کامپوزیت CF-909
سرستون کد CU-108 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) زیرستون کد CO-011
کاغذ دیواری سوهو کد 5583
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) ابزار دکوراتیو S-501
تایل گچی حصیری پشت فویل
ابزار گلویی CM-840 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ابزار قرنیز (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)G-010
ابزار نورمخفی پلی یورتان آذران کامپوزیت CL-110
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-505
(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)سرستون کد CO-013
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-301
ابزار گلویی CM-115 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ابزار گلویی پلی یورتان آذران کامپوزیت CM-305
ستون تخت پلی یورتان آذران کامپوزیت کد CO-009
دیوارپوش طرح سنگ پلی یورتان آذران کامپوزیت CC-212
سرستون CU-105 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ستون کد CO-012 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ابزار گلویی(گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت ) CM-775
ابزار دکوراتیو پلی یورتان آذران کامپوزیت S-511
سازه کلیک سپری GST 60*60 جی اس تی
قرنیز داکتی 9 سانت pvc
ابزار گلویی (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت) CM-770
ابزار گلویی CM-255 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
ستون گرد پلی یورتان آذران کامپوزیت کد CU-110
ابزار گلویی CM-565 (گچبری پلی یورتان آذران کامپوزیت)
سرستون پلی یورتان آذران کامپوزیت کد CO-010
در حال ارسال اطلاعات...