اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
0861-4130071, 0861-4130070, 0861-4130141
فکس
0861-4130142
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-مرکزی-اراک-قطب صنعتی، خیابان هواشناسی، خیابان همت ششم

درباره

تولید سازه های فلزی، مخازن حمل سوخت، واگن های باری، اسکلت های فلزی تحت فشار

مشخصات

ماهیت
شرکت

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...