اطلاعات تماس

تلفن
0171-3346474
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-گلستان-گرگان-منطقه جرجان-جرجان1.1 کوچه دوم سمت چپ-رهپویان جرجان پارس- کدپستي 4914876844

درباره

پخش مواد عذایی و بهداشتی

مشخصات

ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سال تاسیس
1391
شماره ثبت
9309
در حال ارسال اطلاعات...