اطلاعات تماس

تلفن
021-88500925 الي 6
موبایل
09121032455
فکس
021-88712224
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان ولیعصر-ما بین شهید بهشتی و مطهری-نبش ابن سینا-نمایشگاه 110زرین- کدپستي 1577664114

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...