اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
021-88712476, 021-88725662~4, 021-88712384
فکس
021-88726335
آدرس

شرکت: ایران-تهران-تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان هفدهم - خیابان شهید فراهانی پور - پلاک 45 .

درباره

تولید کاغذ (روزنامه چاپ و تحریر) کاغذ روتوگراف مقوایی کنگره ای

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...