اطلاعات تماس

تلفن
031-35601594~7
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-منطقه 10-پل تمدن - خیابان شهید عبدالله خزاعی - خیابان کوشش - فرعی دوم - سمت چپ - سوله سوم

مشخصات

ماهیت
کارخانه
نوع سهامی
خصوصی
در حال ارسال اطلاعات...