اطلاعات تماس

تلفن
021-66064075 الی 6, 0511-6076085 الی 6, 021-66082819
فکس
0511-6075665
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-میدان آزادی

درباره

تولید تسمه های بسته بندی و فیلم استرچ و دستگاههای بسته بندی

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...