اطلاعات تماس

تلفکس
021-88042701
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-یوسف آباد - خیابان جهان آرا - کوچه 55.- کدپستي 1234567891234

درباره

اجرای پروژه های صنعتی . طراخی مدارات الکترونیک

در حال ارسال اطلاعات...