اطلاعات تماس

تلفن
0255-2345321, 0255-2345320
فکس
0255-2345467
آدرس

کارخانه: ایران-مرکزی-ساوه-شهر صنعتی کاوه خیابان نوزدهم, پلاک23

درباره

ماهنامه بین المللی ساخت و ساز

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...