اطلاعات تماس

تلفن
0444-4220511
موبایل
09144444842
فکس
0444-4223099
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-آذربایجان غربی-پیرانشهر-منطقه قدس-خیابان قدس مابین - میدان گازو معلم - دفتر بازرگانی چوکل زاده- کدپستي 5781717395

درباره

صادرات وواردات وحق العمل کاری

در حال ارسال اطلاعات...