شرکت پارک علم و فناوری کرمان  

موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
034-32221636
فکس
034-32237240
آدرس

شرکت: ایران-کرمان-کرمان-خیابان شهید کامیاب - کامیاب 5 - جنب یخدان مؤیدی .

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...