شرکت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد  

گل خانه و پرورش گل و گیاه

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
035-36209432
فکس
035-36209430
آدرس

شرکت: ایران-یزد-یزد-خیابان امام خمینی - بعد از خیابان مسجد جامع - روبروی خیابان شهید ابراهیمی - ساختمان مالیه .

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...