اطلاعات تماس

تلفن
0391-3202144, 0391-3202150 الي 2
فکس
0391-5227419
تلفکس
0391-5227416 الي 8, 0391-5228140
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-کرمان-رفسنجان-خیابان شهید غفاری- خیابان معلم- میدان پژوهش

درباره

آموزش و تحقیق

مشخصات

ماهیت
سایر
سایر زمینه های فعالیت

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...