شرکت فنی و مهندسی گلخانه سازان کلبه سبز خلیج فارس  

گل خانه و پرورش گل و گیاه

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفکس
031-53753402
آدرس

شرکت: ایران-اصفهان-اصفهان-گلشن - خیابان آزادگان شرقی - نبش فرعی 12 .

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...