تماس با فروشنده
لوگو شرکت پزشکی آبادیس

پزشکی آبادیس

نام مدیر : حسین محامد

اطلاعات تماس پزشکی آبادیس

وب سایت وب سایت
تلفن تلفن
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 021-66970629~32
آدرس آدرس

دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 11-خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان جامی - پلاک 1119- کدپستي 1138614148

مشخصات پزشکی آبادیس

محصولات و خدمات

185,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
290,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
195,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
257,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
480,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
335,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
314,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
2,250,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
155,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
275,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
370,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
205,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
660,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
215,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
3,800,000 تومان
حداقل سفارش : 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 کارتن
300,000 تومان
حداقل سفارش : 1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش : 1 عدد
در حال ارسال اطلاعات...