حداقل سفارش 1 دستگاه
567,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
680,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
360,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
28,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
362,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
7,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,280,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
330,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,650,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,355,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
11,700,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,850,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
868,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
6,670,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
220,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
586,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
15,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,650,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,050,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,400,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,150,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
10,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
9,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,450,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
918,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,425,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,485,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
33,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,980,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
534,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
280,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
450,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
968,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
830,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
920,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,450,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
2,550,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
380,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
942,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش 1 دستگاه
298,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,390,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
865,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,735,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,720,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,150,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
850,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
195,000 تومان

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفکس
071-36283656
آدرس

دفتر فروش: ایران-فارس-شیراز-منطقه 2-خیابان کاگر - بین کوچه 18و20 - روبروی مسکن آسمان- کدپستي 7164646757

درباره

مجموعهنسل جدیداز ابتدامدیریت علمی،بهره وری، صداقت،تعهد ومشتری مداریرا سرلوحه کار خود قرارداد و تلفیق این عوامل با تخصص و دانش روز و در اختیار گرفتن تجهیزات و امکانات لازم باعث گردید به عنوان یکی از معتبرترین فعالان عرصهITدراستان­فارس و جنوب کشور مطرح گردد .بیش از 13 سال سابقه نمایندگی موفق از معتبرترین شرکت­های کشور در استانهای فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد را در کارنامه خود دارد.نسل جدیدبا بهره­گیری از کادری متخصص و متعهد و با بیش از13 سال سابقه درخشان آمادگی خود را جهت ارائه کلیه خدمات رایانه و ماشین­های اداری، سیستم های برق اضطراری و شبکه های انتقال دیتا به حضورتان اعلام می دارد.

در حال ارسال اطلاعات...