اطلاعات تماس

تلفن
0241-2283250
فکس
0241-2283159
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-جاده تبریز - کیلومتر جاده 3 - جنب اتوسرویس لاله- کدپستي 4517113739

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...