اداره کل مدیریت نقشه برداری خوزستان  

نقشه برداری و خدمات مرتبط

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
0611-3368550 الي 3
فکس
0611-3368553
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خوزستان-اهواز-فلکه سوم - کیانپارس - خیابان الهام شرقی

مشخصات

ماهیت
سایر
در حال ارسال اطلاعات...