تماس با فروشنده
لوگو شرکت سرد ایران ساز

شرکت سرد ایران ساز

نام مدیر : محمد حقیقی

اطلاعات تماس سرد ایران ساز

وب سایت وب سایت www.sardiran.ir
تلفن تلفن
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 0511-8762118~9
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-خراسان-مشهد-بلوارشهید فکوری - نبش فکوری 70 - پلاک 13- کدپستي 9177973895

محصولات و خدمات

تونل انجماد با مبرد فریون
تونل انجماد با مبرد آمونیاک
پیش سرد کن با مبرد فریون
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد فریون
IQF تونل انجماد با مبرد آمونیاک
IQF تونل انجماد با مبرد فریون
پیش سرد کن با مبرد آمونیاک
اسپیرال ( تونل انجماد ) با مبرد آمونیاک
آیس بانک با مبرد آمونیاک
یخساز با مبرد فریون بصورت قالبی و پودر
آیس بانک با مبرد فریون
سردخانه بالا صفر با مبرد فریون
یخساز با مبرد آمونیاک قالبی
سردخانه زیر صفر با مبرد فریون
سردخانه بالای صفر با مبرد آمونیاک
سردخانه زیر صفر با مبرد آمونیاک
در حال ارسال اطلاعات...