تماس با فروشنده
لوگو شرکت انتشارات خیلی سبز

موسسه انتشارات خیلی سبز

نام مدیر : ابوذر نصری

اطلاعات تماس انتشارات خیلی سبز

وب سایت وب سایت www.kheilisabz.com
تلفن تلفن
موبایل موبایل
فکس فکس
تلفکس فکس 021-66486790~4
آدرس آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - خیابان فخر رازی - خیابان روانمهر - پلاک 71 - طبقه 2 - واحد 4- کدپستي 1314784663

مشخصات موسسه انتشارات خیلی سبز

نام تجاری
ماهیت موسسه
نوع سهامی خصوصی
سال تاسیس 1387
شماره ثبت 8734

سایر زمینه های فعالیت

کتاب های کمک آموزشی با نگاهی متفاوت
آخرین بروزرسانی : 1394/05/11

محصولات و خدمات

کتاب زیست و آزمایشگاه۱ انشارات خیلی سبز
کتاب آموزش ادبیات فارسی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (پرسش های چهار گزینه ای) انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی۱ -سؤال و آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب هندسه ۱ و ۲ انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه تجربی – سؤال و آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب حسابان -کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی اختصاصی انسانی انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ تجربی انتشارات خیلی سبز
کتاب گسسته و جبر و احتمال کنکور خیلی سبز
کتاب فارسی چهارم دبستان- کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب زمین شناسی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب ژنتیک مندلی انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان فارسی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ ریاضی - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان سوم راهنمایی – کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب آموزش تست هندسه ۲- انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک پیش ۲ تجربی انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی اول دبیرستان - کتاب کار انتشارارت خیلی سبز
کتاب فارسی هفتم - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب پرسش‌های گزینه‌ای علوم هفتم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک کنکور تجربی - هفت چیز انتشارات خیلی سبز
کتاب زیست و آزمایشگاه ۲ - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب ادبیات فارسی سوم دبیرستان انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه ، سوال و آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک پیش ۲ ریاضی انتشارت خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ ریاضی انتشارات خیلی سبز
کتاب فارسی هشتم- کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۲ انتشارات خیلی سبز
کتاب هندسه تحلیلی کنکور - هفت چیز انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک پیش ۱ تجربی انتشارات خیلی سبز
کتاب حسابان - پرسش‌های چهار گزینه‌ای انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی دوم دبیرستان انتشارات خیلی سبز
کتاب جامع هفتم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب هندسه ۲ -کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک جامع کنکور ریاضی انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی جامع انتشارات خیلی سبز
کتاب املاء کنکور انتشارات خیلی سبز (خوان دوم)
کتاب ریاضی1 - تکمیلی انتشارات خیلی سبز
کتاب کار فارسی دوم دبستان- کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۳ تجربی - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب روانشناسی کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب علوم ششم دبستان - تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی سوم دبیرستان انسانی - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب علوم ششم دبستان - کتاب کار (فعالیت محور ) انتشارات خیلی سبز
کتاب آموزش عربی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب جامع تیزهوشان هشتم انتشارات خیلی سبز
کتاب گسسته و جبر احتمال کنکور - هفت چیز انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی ۳ آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب شیمی ۲ – کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب ادبیات فارسی دوم دبیرستان انتشارات خیلی سبز
کتاب ادبیات پیش‌دانشگاهی ۱ و ۲ انتشارات خیلی سبز
کتاب تست جبر و احتمال انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی دوم دبیرستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب فارسی ششم دبستان- کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای عربی انتشارات خیلی سبز
کتاب فارسی ششم دبستان - تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب لغت و معنی ادبیات کنکور انتشارات خیلی سبز (خوان اول)
کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی ۲ انتشارات خیلی سبز
کتاب ادبیات هفتم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب کار علوم چهارم دبستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی هشتم - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب فارسی سوم دبستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب دین و زندگی ۲ - سؤال و آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب تست روان‌شناسی کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک کنکور ریاضی - هفت چیز انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک پیش ۱ ریاضی انتشارات خیلی سبز
کتاب تست جغرافیا کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک جامع کنکور تجربی انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی دوم دبیرستان انسانی - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب تست زبان فارسی کنکور انتشارات خیلی سبز (خوان سوم)
کتاب تاریخ ادبیات کنکور انتشارات خیلی سبز (خوان چهارم)
کتاب زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۱ انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان انگلیسی ۳ - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضی هفتم تیزهوشان خیلی سبز
کتاب شیمی اول دبیرستان (کتاب کار) انتشارات خیلی سبز
کتاب زیست و آزمایشگاه ۲ انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (کنکور) انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی سوم دبیرستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۲ کنکور (فشار و گرما) انتشارات خیلی سبز
کتاب شیمی ۳ انتشارات خیلی سبز
کتاب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان هشتم - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی هفتم (کتاب کار) انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان انگلیسی End Reading
کتاب گرامر زبان تخصصی انتشارات خیلی سبز
کتاب فوت و فن عربی انتشارات خیلی سبز
کتاب دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز
کتاب ریاضی ششم دبستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب شیمی پیش‌دانشگاهی ۱ انتشارات خیلی سبز
کتاب برو پی کارت انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی هشتم- کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب علوم هشتم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
کتاب تست اقتصاد کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب ادبیات جامع انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضیات تجربی جامع کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب علوم ششم دبستان – کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب عربی کم حجم و مقوی انتشارات خیلی سبز
کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور-کم حجم و مقوی انتشارات خیلی سبز
کتاب واژگان زبان انگلیسی انتشارات خیلی سبز
کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی – آموزش انتشارات خیلی سبز
کتاب فیزیک ۱ (نور هندسی) کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب زمین شناسی هفت چیز انتشارات خیلی سبز
کتاب آموزش حسابان انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی چهارم دبستان - کتاب کار انتشارات خیلی سبز
کتاب کار علوم هفتم انتشارات خیلی سبز
کتاب ریاضی ششم دبستان - تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
در حال ارسال اطلاعات...