اطلاعات تماس

تلفن
0192-4237400, 0192-4829370
موبایل
09121487318
فکس
0192-4829380, 0192-4237300
آدرس

شعبه شماره 1: ایران-مازندران-تنکابن-جنب پمپ بنزین- روبروی بیمه البرزشعبه شماره 2: ایران-مازندران-سلمان شهر-جنب پمپ بنزین

درباره

تجهیزات آشپزخانه و فروشگاهی و انواع دستگیره

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...