اطلاعات تماس

تلفن
0241-2283159
فکس
0241-2283250
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-زنجان-زنجان-کیلومتر3 جاده تبریز

درباره

تولید نمک

مشخصات

ماهیت
کارخانه
در حال ارسال اطلاعات...