اطلاعات تماس

تلفن
0866-3236115 الي 18, 09183691559
فکس
0866-3236119
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-مرکزی-محلات-شهرک صنعتی محلات(ارقده)-خیابان زنبق غربی -شرکت هیواسنگ محلات- کدپستي 3781974879

مشخصات

نام تجاری
hivastone.co
ماهیت
شرکت
نوع سهامی
خصوصی
سال تاسیس
1390
شماره ثبت
968
در حال ارسال اطلاعات...