شرکت گروه صنعتی برین چوب (برین چوب)  

واردات و صادرات کابینت آشپزخانه

اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
045-33369161, 045-33361961
فکس
045-33356285
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-اردبیل-اردبیل-منطقه 1-میدان وحدت - ساختمان برین چوبشرکت: ایران-اردبیل-اردبیل-میدان وحدت - ساختمان برین چوب .- کدپستي 1565843511

در حال ارسال اطلاعات...