112367 - فیوز کاردی 125A, Size00, 500V با پایه

تعداد سفارش : 334 عدد
زمان باقی مانده : -10 ساعت
تاریخ تایید : 1396/05/17
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : ارسال با پیک
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : مارک زیمنس: فیوز کاردی: 334 عدد - پایه فیوز 160آمپر: 329 عدد
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...